Aktualności

05
05.2016

X-lecie Caritas Diecezji Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem

5 maja 2016 roku z okazji obchodzonego Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Rudniku nad Sanem podsumowano dziesięcioletnią działalność Caritas w tym regionie. Uroczystość przebiegała pod hasłem ,,Mój drugi dom, moje drugie życie” Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Starosta Powiatu – Pan Robert Bednarz, Wicestarosta – Pan Adam Mach, Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Waldemar Grochowski, Dyrektor Oddziału Podkarpackiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie – Pan Maciej Szymański, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie – Pani Małgorzata Dankowska, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku – Pani Marta Ciosmak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku – Pani Władysława Binkowska. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą na sali widowiskowej Ośrodka Caritas, której przewodniczył ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz w koncelebrze z Dyrektorem Caritas Diecezji Sandomierskiej ks. Bogusławem Pituchą, Kierownikiem Ośrodka Caritas w Rudniku nad Sanem ks. Tomaszem Szostkiem oraz dziekanem ks. Waldemarem Farionem i księżmi z dekanatu. Biskup Nitkiewicz podczas Mszy św. podkreślał, jak ważna w życiu osoby niepełnosprawnej jest obecność drugiego człowieka. Po wspólnej modlitwie podsumowano ostatnią dekadę działalności placówek Caritas w niesieniu pomocy osobom najbardziej potrzebującym w regionie oraz przedstawiono zmagania, które doprowadziły do utworzenia Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem. Po przemówieniach wszyscy goście obejrzeli występy, które przygotowali podopieczni Ośrodka, inscenizację pt: ,,Róża” oraz taniec z czasów baroku. Na scenie z solowym wykonaniem utworów muzycznych wystąpiła także jedna z naszych podopiecznych. Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście otrzymali upominki i albumy ,,Mój drugi dom, moje drugie życie” wydane z okazji Jubileuszu. Wspólny obiad a następnie słodki poczęstunek były dopełnieniem wspanialego święta.

Skip to content