Aktualności

21
09.2023

XIX Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrzegu

21 września 2023 roku przedstawiciele ŚDS-u w Rudniku nad Sanem wzięli udział w XIX Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego w Tarnobrzegu. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu, Tarnobrzeski Dom Kultury oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Wraz z zaprzyjaźnionym ŚDS-em z Niska uczestnicy zaprezentowali się w piosence „Takiego Janicka”. Imprezie towarzyszyła również prezentacja artystyczna dorobku placówek.

Cele i zadania Przeglądu:

–       promocja twórczości, talentów, pasji osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie inicjatyw twórczych,

–       integracja, w tym integracja środowisk osób niepełnosprawnych,

–       nawiązanie przyjaźni, pogłębienie wzajemnych relacji uczestników zajęć,

–       wypracowanie postaw prospołecznych, otwartości, tolerancji, akceptacji, szacunku, wrażliwości, życzliwości,

–       podniesienie wiedzy, świadomości, psychoedukacja otoczenia społecznego, w tym uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych,
        niwelowanie krzywdzących stereotypów społecznych, promocja pozytywnych wzorców zachowania,

–       zbudowanie zaplecza emocjonalnego dla osób niepełnosprawnych w otoczeniu społecznym

–       stymulacja aktywności i ekspresji twórczej uczestników zajęć, przy jednoczesnym rozwijaniu partnerstwa w procesie tworzenia oraz kształcenie
        i doskonalenie umiejętności współpracy, podejmowania decyzji, odpowiedzialności za realizowane zadanie,

–       wzmacnianie i utrwalanie pozytywnych zmian w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością,

–       promocja sztuki jako formy rehabilitacji społecznej, drogi wyjścia z izolacji społecznej,

–       rozbudzenie zainteresowania dla działalności, możliwości, potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych w otoczeniu społecznym,

–       wymiana doświadczeń, promocja dobrych praktyk, realizacja idei partnerstwa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

W tym roku Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS-ów to również okazja do wspólnego świętowania Jubileuszu 25-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. Gratulujemy a życzenia umieszczamy na filmiku poniżej ⬇️

Skip to content