Aktualności

22
09.2022

Zajęcia komputerowe dla uczestników ŚDS

Zajęcia komputerowe dla uczestników ŚDS

W sali zajęć komputerowej podopieczni ŚDS mają do dyspozycji zestawy komputerowe, drukarkę, stałe łącze internetowe a także bindownicę, laminator, gilotynę, trymer, aparat fotograficzny. Uczestnicy zajęć codziennie przyswajają nowe umiejętności i kompetencje z zakresu obsługi komputera i sprzętów biurowych. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne. W ramach zajęć prowadzona jest również kronika z życia placówki. Obsługa komputera oraz umiejętność jego zastosowania zwiększa możliwość w funkcjonowaniu społecznym. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania wiedzy, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. W zależności od potrzeb zajęcia mają formę indywidualną lub grupową.

CELE:

  • Przyswojenie podstawowych zasad korzystania z zajęć komputerowych: przygotowanie stanowiska pracy, omówienie zasad BHP
  • Kształtowanie prawidłowej postawy podczas pracy z komputerem. Nauka poprawnego ułożenia rąk w czasie pisania na klawiaturze oraz na myszce
  • Przyswojenie podstawowych informacji dotyczących komputera: włączanie, wyłączanie komputera, monitora, obsługa myszy komp., klawiatury
  • Nauka poprawnego pisania na klawiaturze – do pracy z tekstem wykorzystywany jest pakiet programów MS Office. Dużą uwagę poświęca się na pracę w tym programie na kształcenie umiejętności poprawnego pisania tekstów i prawidłowego rozmieszczania ich na stronie. Uczestnicy w ramach zajęć dydaktycznych uczą się m.in. zmiany stylu, wielkości i koloru czcionek, wstawiania rysunków, kopiowania i wycinania tekstów, tworzenia tabel,  automatycznego wypunktowania;
  • Obsługa sprzętów: laminatora, bindownicy, ksero, drukarki
  • Nauka swobodnego poruszania się po Internecie, korzystanie z wyszukiwarek internetowych
  • Opanowanie umiejętności zgrywania danych na nośniki CD, DVD, pendrive
  • Wykonywania różnych grafik komputerowych – obsługi prostych programów graficznych – wykonywanie zaproszeń, kartek okolicznościowych
  • Wykonywanie prezentacji multimedialnych.
  • Nabycie umiejętności zapisywania gotowych prac na dysku

Dobór zajęć i stopień trudności, a także liczba godzin przeznaczona na realizację poszczególnych zagadnień terapeutycznych kształtowana jest w zależności od możliwości oraz potrzeb i zainteresowań uczestników.

Skip to content