Aktualności

14
09.2022

Zajęcia na pracowni teatralno-muzycznej WTZ

Pracownia teatralno-muzyczna

Pracownia teatralno-muzyczna to miejsce, w którym rozbudzana jest wrażliwość ludzka na otaczające nas piękno przekazywane słowem, gestem czy ruchem. Przeżywane emocje, odpowiednio stymulowane wzbudzają potrzebę ekspresji, która to znów wyrażana jest poprzez ruch i gest.

Prowadzone zajęcia, to ciągłe poszukiwanie dostępnych form wyrażania stanów emocjonalnych i uczuć. To kształtowanie form komunikowania się z otoczeniem, właściwego odbierania bodźców i reagowania na nie. Ze względu na specyfikę pracowni podejmowane są próby realizacji prostych form teatralnych, w których odgrywające role osoby mają możliwość wcielania się w różne postacie.

W stałym repertuarze znajduje się Misterium Męki Pańskiej, a w okresie bożonarodzeniowym swoje miejsce mają przedstawienia jasełkowe z tekstami naszego autorstwa. Bierzemy udział również w projektach, korzystając z zaproszeń zaprzyjaźnionych placówek, tworząc spektakle i przedstawienia o za-proponowanej tematyce.

Nasza praca, to również zajęcia ruchowe i taneczne, w których uczestnicy poznają tańce różnych okresów i epok. Uczestnikami zajęć są osoby, którym wyrażanie siebie przychodzi z wielką trudnością, dlatego też dużo czasu poświęca się integracji i próbom otwierania się na innych. Wtedy to poruszane podczas zajęć tematy, nie są wędrówką w nieznane, lecz ciężką i mozolną pracą nad jakąś treścią, której forma przekazu odsuwana jest często na drugi plan.

Skip to content