Aktualności

07
11.2022

Zajęcia na pracowni wikliniarskiej Warsztatu Terapii Zajęciowej

Zajęcia na pracowni wikliniarskiej WTZ

Pracownia wikliniarska odgrywa ważną rolę w procesie usprawniania psychofizycznego osób z niepełnosprawnościami. Wyplatanie koszy i innych elementów z wikliny umożliwia poznanie podstawowych procesów twórczych, pozwala na wyzwolenie pozytywnych emocji, pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywność i wyobraźnię przestrzenną. Szczególny nacisk jest położony na wdrażanie do samodzielnej pracy, estetykę i dokładność wykonywanych wyrobów, poczucie odpowiedzialności za pracę i materiały oraz przestrzeganie przepisów BHP.
Na pracowni uczestnicy zdobywają wiedzę ogólną, o wiklinie, sposoby sadzenia, uprawy oraz o sposobie jej doboru i wykorzystania. Podczas pracy uczestnicy posługują się specjalistycznymi narzędziami i przyborami niezbędnymi do wykonywania wiklinowych wyrobów.

Skip to content