Aktualności

09
10.2023

Zajęcia na pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej

KILKA SŁÓW O WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem działający przy Caritas Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje od 2006 roku. Jest to placówka powołana w celu pomocy osobom z niepełnosprawnościami posiadającym umiarkowany lub znaczny stopnień niepełnosprawności.

Celem działania WTZ jest szczególnie rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w życiu społecznym.

Uczestnicy podnoszą swoje umiejętności poprzez zajęcia na jedenastu pracowniach: hafciarsko-krawieckiej, teatralno-muzycznej, humanistyczno-komputerowej, gospodarczo-porządkowej, ogrodniczo-botanicznej, fryzjerskiej z elementami stylizacji, rzemiosł różnych, dekoratorskiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej oraz wikliniarskiej.
Praca na poszczególnych pracowniach realizowana jest w oparciu o Indywidualny Program Rehabilitacji oraz Roczny Plan Pracowni.

Poprzez zajęcia na pracowniach tematycznych, podopieczni nabywają umiejętności przysposabiające do pracy jak również kształtują czynności potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym. Zajęcia te przygotowują naszych uczestników do podjęcia pracy na półotwartym bądź zamkniętym rynku pracy w Zakładach Pracy Chronionej lub Zakładach Aktywności Zawodowej.

W ramach rehabilitacji społecznej warsztaty umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami uczestniczenie w życiu społecznym. Realizowana jest ona przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej oraz umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych.

Film przedstawiający zajęcia na poszczególnych pracowniach Warsztatu ⬆️

Jak zostać uczestnikiem WTZ?

Aby zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

  1. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  2. ukończony osiemnasty rok życia,
  3. zgłoszenie chęci uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej Kierownikowi, celem umieszczenia kandydata/kandydatki na liście osób oczekujących do uczestnictwa w WTZ w Rudniku nad Sanem,

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w placówce WTZ przy ul. Rzeszowskiej 35 w Rudniku nad Sanem lub telefonicznie pod następującym nr tel: (15) 649 45 30 w godz. 7:00- 15:00.

Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Skip to content