Aktualności

13
03.2020

Zawieszenie zajęć w ŚDS i WTZ z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart  na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374) poleciła zamknięcie:

Centr Integracji Społecznej
Klubów Integracji Społecznej
Dziennych Domów Senior+
Klubów Seniora
Środowiskowych Domów Samopomocy
Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz żłobków i klubów dziecięcych

Zajęcia zawieszone są od dnia 12.03.2020 do 25.03.2020.

 W związku z powyższym zwracamy się z apelem do rodzin podopiecznych o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie opieki swoim bliskim.

Skip to content