Aktualności

08
11.2022

„Żyją w naszej pamięci” – uczestnicy ŚDS na grobach zmarłych podopiecznych oraz w Muzeum Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem

„Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć”
św. Jan Paweł II

Miesiąc listopad to czas, w którym nasze myśli kierujemy częściej niż zawsze ku naszym bliskim i znajomym, którzy już odeszli do wieczności. Częściej kierujemy również nasze kroki na cmentarze by w zadumie pochylić się nad mogiłami zmarłych i uczcić ich pamięć naszym westchnieniem i modlitwą. Groby naszych bliskich przypominają nam o nich. Gdy przybywamy na cmentarze i zapalamy znicz, jakby czujemy ich obecność, możemy usiąść, pomyśleć o chwilach kiedy byliśmy razem z osobą.

8 listopada uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem wybrali się na cmentarze by pomodlić się za swoich kolegów i koleżanki oraz by zapalić znicz-symbol naszej pamięci. Był to czas refleksji, zadumy i wspomnień.  Odwiedziliśmy Cmentarze w Rudniku nad Sanem, Kopkach, Groblach oraz Jeżowem. 

Mieliśmy również możliwość zwiedzenia Muzeum Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem. Muzeum w Jeżowem jest jedyną placówką w Polsce posiadającą zbiory o tej tematyce. Zgromadzono tam wiele wspaniałych obrazów i rzeźb o treści religijnej. Większość eksponatów zgromadził założyciel jeżowskiego muzeum – ks. Ludwik Bielawski, będący w latach 1958-1994 proboszczem Parafii Narodzenia NMP w Jeżowem. 

Aby się stało

Gwiaz­dy by ciem­niej było
smu­tek by sta­le drep­tał
oczy po pro­stu by ko­chać
choć z za­mknię­ty­mi ocza­mi

wia­ra by cza­sem nie wie­rzyć
roz­pacz by wię­cej wie­dzieć
i jesz­cze ból by nie my­śleć
tyl­ko z in­ny­mi prze­trwać

ko­niec by ni­g­dy nie koń­czyć
czas by utra­cić bli­skich
łzy by cho­dzi­ły pa­ra­mi
śmierć aby wszyst­ko się sta­ło
po­mię­dzy świa­tem a nami.

Ks. Jan Twardowski

Skip to content